Afbudskriterier for kurser/møder arrangeret af Danske Fysioterapeuters Fagforum for Muskuloskeletal Fysioterapi

 • Kursusafgift betales fuldt ud senest 8 uger før kursets start. Er beløbet ikke arrangøren i hænde til den fastsatte dato, bortfalder tilmeldingen og der indkaldes én fra ventelisten.
   
 • Ved afmelding i perioden 14 – 21 dage før kursets afvikling tilbageholdes 25 % af den fulde kursusafgift.
   
 • Ved afmelding i perioden 8 – 13 dage før kursets afvikling tilbageholdes 50 % af kursusafgiften.
   
 • Ved afbud inden for 1 uge før kursets afvikling eller udeblivelse, tilbageholdes den fulde kursusafgift.
   
 • Skyldes afbuddet alvorlig sygdom eller dødsfald i den nære familie, tilbagebetales kursusafgiften fratrukket depositum kr. 1000,-.
   
 • Hvis det er muligt for arrangøren at indkalde en ny kursist fra ventelisten, tilbage betales kursusafgift fratrukket depositum på kr. 1000,-.
   
 • Tilmeldingsgebyr/depositum går tabt ved afbud, der modtages efter betalingsfristens udløb.
   
 • Sygdom i forbindelse med afvikling af et kursus udløser ingen reduktion i kursets pris. Drejer det sig om 1-2 dage af et 5 dages kursus og er der plads på førstkommende kursus af samme art. Kan deltagelse her komme på tale mod betaling af kr. 500,-

 • Vi forbeholder os ret til at aflyse et kursus 14 dage før kursusstart i tilfælde af, at deltagerantal er under bestyrelses krav for min. deltager for min. afholdese af et kursus.
 
 

 

Bestyrelsen


Kontakt os

Du kan sende os en mail ved at klikke på nedestående link

Telefon:27628884

Send os en e-mail