Øvre kvadrant 2 2023 Se fuld størrelse

Øvre kvadrant 2 2023

Startdato: 9-11/2 2023

Sted: Horsens 

Datoer:  D. 9-11/2 + 3-4/3 2023

Flere detaljer

DKK 9.300,00

Kursusbeskrivelse:
Dette delkursus er en progression af delkurset ”Øvre kvadrant 1”, hvor undervisningen igen er centreret omkring patientdemonstrationer og de studerendes cases fra egen praksis. Der bliver arbejdet med udvidet diagnostik og der bliver arbejdet dybere ind i forskellige behandlingsteknikker, og elementer fra flere forskellige mobiliseringskoncepter inddrages. På delkurset lægges der vægt på at den studerende videreudvikler sine færdigheder i undersøgelse, palpation, differentialdiagnostik, bløddels- og mobiliseringsbehandling til forskellige vævsstrukturer, smertemekanismer og biomekaniske sammenhænge. Der arbejdes med praktisk afprøvning af undersøgelses- og behandlingsteknikker under vejledning.

Mål:
Målet med delkurset er, at den studerende udvikler sin evne til at anvende Manuel Fysioterapis basisstof på en mere avanceret måde, både når det gælder den kliniske beslutningsproces og de manuelle færdigheder for herunder at kunne:
 
·         Klinisk vurderer specifik ledbevægelighed i columna cervicalis og thoracalis kvalitativt og kvantitativt og sætte den i relation til patientens symptomer
·         Planlægge og tilrettelægge behandling ud fra anamnese og undersøgelse og kunne progrediere denne i forhold til symptomernes karakter og patientens adfærd
·         Behandle med passive fysiologiske og accessoriske bevægelser i både columnas led og i ekstremitetsleddene.
·         Behandle bløddele med udspænding og myofascial release technique (MFR)
·         Behandle neurogene strukturer
·         Behandle med specifik træning i relation til forskellige patientkategorier
 
Arrangør:
Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi (DSMF)
 
Deltagere:
Fysioterapeuter. Delkurset kan tages som enkeltstående kursus uden for uddannelsesforløbet. Forudsætningen er dog at den studerende har deltaget i delkurserne ”Nedre kvadrant 1 og Øvre kvadrant 1"
 
Undervisere:
Medlemmer af MF-gruppens undervisergruppe.
Kontakt os

Du kan sende os en mail ved at klikke på nedestående link

Telefon:27628884

Send os en e-mail