Differentialdiagnostik og medicinske sygdomme Forår 2022 Se fuld størrelse

Differentialdiagnostik og medicinske sygdomme Forår 2022

Varighed:  22-23/4 2022

Sted: Tårnby

Flere detaljer

DKK 3.900,00

Kursus indhold

På dette delkursus i Differentialdiagnostik og medicinske sygdomme bygges undervisningen op omkring forelæsning, diskussionsfora og gruppearbejde. Der tages bl.a. udgangspunkt i de studerendes egne patientcases.

Mål

Målet er at den studerende kan anvende og inddrage viden om medicinske sygdomme i den kliniske ræsonnerings- og beslutningsproces i forbindelse intervention over for patienter med symptomer fra bevægeapparatet herunder kunne:

-     Anvende viden om røde flag (faresignaler) i vurdering og behandling af bevægeapparatssymptomer 

-     Agere relevant i forhold til at vurdere behov for viderehenvisning eller tilbagehenvisning i tilfælde af mistanke om ikke erkendt medicinsk sygdom eller røde flag

Undervisningsform

Forelæsning, diskussion og gruppearbejde. Der tages udgangspunkt i kursisternes egne patientcases og hver kursist sender senest 14 dage før kurset en kort case (max ½ A4-side) til underviseren Derudover forbereder hver enkelt kursist kort mundtlig præsentation af den sidste nyhenviste patient kursisten har set.

Evaluering

Delkurset evalueres i forbindelse med del 2 eksamen. Kurset evalueres desuden umiddelbart efter endt kursus med en multiple choise test. Testen skal være bestået for at kunne gå op til del 2 eksamen.

Arrangør:
Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi 

Deltagere:
Fysioterapeuter. Delkurset kan tages som enkeltstående kursus uden for uddannelsesforløbet. 

Undervisere:

Frank De Paoli, Phd. i medicin Aarhus universitet.

Kontakt os

Du kan sende os en mail ved at klikke på nedestående link

Telefon:27628884

Send os en e-mail