Klinisk supervision - del 3 Efterår 2022 Se fuld størrelse

Klinisk supervision - del 3 Efterår 2022

Startdato: 25-27/11 2022

Sted: Horsens

Flere detaljer

DKK 7.275,00

Mål:
Målet med kurset er at udvikler kompetencer til at udføre klinisk ræsonnering på vej mod ekspertniveau når det gælder kroniske smertepatienter for herunder at kunne:

 
·         Afdækker patientens forståelse, ressourcer, copingsstrategier
·         Inddrage ovenstående i planlægning af undersøgelse og behandling
·         Anvende en kognitiv tilgang i motivation af patienten og i den fysioterapeutiske proces
·         Vurdere kliniske fund, symptomer
·         Udvælge og anvende relevante og nuancerede undersøgelses- og behandlingsmetoder
·         Med baggrund i den kliniske ræsonnering kunne vurder et patientforløb (progression og effekt) 
·         Evaluere og reflekterer over egen tilgang til patienten på metakognitivt niveau
·         Udvikle kvalitet og kreativitet i de kommunikative færdigheder
 
Arrangør:
Danske Fysioterapeuters Fagforum for Muskuloskeletal Fysioterapi (DFFMF)
 
Deltagere.
Fysioterapeuter. Delkurset kan tages som enkeltstående kursus uden for uddannelsesforløbet. Forudsætningen er dog at den studerende har deltaget i grundkurset samt supervision del 1 og del 2.
 
Undervisere:
Medlemmer af MF-gruppens undervisergruppe.
 
Kontakt os

Du kan sende os en mail ved at klikke på nedestående link

Telefon:27628884

Send os en e-mail