Mobilisering og manipulation 2022 Se fuld størrelse

Mobilisering og manipulation 2022

Dato:  1-3/4 2022

Sted:  Horsens

Flere detaljer

DKK 7.075,00

På dette delkursus i Mobilisering og manipulation er et teknik-kursus, hvorfor delkurset primært er bygget op om praktisk gennemgang af teknikker og praksisøvning af disse under supervision

Mål

Målet er at den studerende skal opøve sine færdigheder i præcis mobilisering og manipulation og kunne implementere disse teknikker i den kliniske proces og herunder kunne:

     Forholde sig til mobiliseringsteknikkernes plads i helhedsbehandlingen

     Vurdere specifik ledbevægelighed i columna og ekstremiteter såvel kvalitativt som kvantitativt

     Udføre specifik mobilisering på columnas og ekstremiteternes led

     Udføre præcise, sikre HVT-teknikker på columnas og ekstremiteternes Indhold

Arrangør:
Danske Fysioterapeuters Fagforum for Muskuloskeletal Fysioterapi (DFFMF)

Deltagere:
Fysioterapeuter. Delkurset kan tages som enkeltstående kursus uden for uddannelsesforløbet dog skal den studerende have gennemført mobilisering og manipulation del 2 (Trin 3A)

Undervisere:
Medlemmer af MF-gruppens undervisergruppe.

 


Kontakt os

Du kan sende os en mail ved at klikke på nedestående link

Telefon:27628884

Send os en e-mail