Neurodynamik og Smerte - del 2 Efterår 2021 Se fuld størrelse

Neurodynamik og Smerte - del 2 Efterår 2021

Startdato:  17-18/09 2021

Sted: Løjtegårdsvej 157, Tårnby

Flere detaljer

DKK 3.870,00

Mål: Målet med delkurset er at den studerende udvikler kompetencer til at kunne undersøge og behandle patienter med kroniske (centrale sensitiverede) smerter ud fra en omfattende forståelse for, hvordan både fysiologiske processer og patientens oplevelser og adfærd herunder stress påvirker udviklingen af koniske smerter.

Den studerende skal kunne inddrage dette i den samledes kliniske beslutningsproces og her under kunne:

  • Identificere fear avoidance belief adfærd, kinesiofobi og gule flag i forhold til den kroniske smerte og inddrage disse elementer i den samlede kliniske beslutningstagning  
  • Anvende kognitiv tilgang i behandlinger med pacing, graded exposure, graded activity
  • Vurdere anamnesen og herudfra planlægger de funktionelle og de mere specifikke undersøgelser med fokus på udredning af patienten med central sensitiverede smerter
  • Vurdere den samlede undersøgelse herunder patientens ressource
  • Planlægge og udføre relevant behandling til patienten med central sensitiverede smerter samt vurdere behandlingseffekt og prognosen
 
Arrangør: Danske Fysioerapeuters Fagforum for Muskuloskeletal Fysioterapi (DFFMF)
 
Deltagere: Fysioterapeuter. Delkurset kan tages som enkeltstående kursus uden for uddannelsesforløbet dog skal den studerende have gennemført delkurset Neurodynamik og smerte del 1.
 
Undervisere: Medlemmer af MF-gruppens undervisergruppe.
 
Tilmelding og betaling Via tilmeldingsknap nederst på denne side.
 
Kontakt os

Du kan sende os en mail ved at klikke på nedestående link

Telefon:27628884

Send os en e-mail