Single Case Study 2022/23 Se fuld størrelse

Single Case Study 2022/23

Dato: Dag1 : 3/11 2022 Dag 2: 2/2 2023

Sted: SDU

Flere detaljer

DKK 5.275,00

 

Kursusbeskrivelse

Kurset er et 2 dages kursus der klæder den studerende på til at komme godt i gang med den skriftlige del af Dip. MF eksamen, som netop udgøres af en case rapport. Kurset giver en arena for de studerende til at få feedback på fokuspunkter og indhold i den case rapport, de har valgt at skrive i forbindelse med dip. MF eksamen. Kurset dækker alle elementer i en case rapport gennem eksempler og der arbejdes i tutor grupper. Kurset omfatter også individuel vejledning under skriveprocessen.

Mål

Målene for kurset er at give den studerende de nødvendige færdigheder i at udarbejde en case rapport i et professionelt videnskabeligt format. Målet er desuden at udvikle den studerendes færdigheder til at gøre den klinisk ræsonnering tilgængelig for sig selv og andre med en høj grad af professionalisme, præcis formulering og kommunikation. Endnu et mål er at øge den studerendes kompetencer til at søge, vurdere og anvende akademisk videnskabelig viden inden for Muskuloskeletal Fysioterapi sfæren og udvikle en kritisk refleksiv tilgang til evidens og bedste praksis.

 

Indhold

 •      Akademisk skrivning og formidling
 •      Single Case Study– indhold
 •      Baggrund
 •      Materialer og metoder
 •      Vurderinger, undersøgelse, Behandlinger
 •      Resultatet
 •      Diskussion
 •      Erhvervserfaring
 •      Fagligt og videnskabeligt format i forbindelse med case rapport
 •      Klinisk ræsonnering beskrevet på en tilgængelig måde
 •      Kritisk refleksivitet
 •      Søgestrategi i forbindelse med og vurdering af videnskabelige artikler
 •      vidensdeling og faglig udvikling
   

Arrangør:
Danske Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi (DSMF)

Deltagere.

Fysioterapeuter. Delkurset kan tages som enkeltstående kursus uden for uddannelsesforløbet.

Forudsætningen er dog at den studerende har bestået del 1 eksamen i Musuloskeletal Fysioterapi.

Undervisere:
Medlemmer af MF-gruppens undervisergruppe.

Kontakt os

Du kan sende os en mail ved at klikke på nedestående link

Telefon:27628884

Send os en e-mail