Træning og fysisk aktivitet 1 2022 Efterår Svendborg Se fuld størrelse

Træning og fysisk aktivitet 1 2022 Efterår Svendborg

Dato: 2-4. september

Sted:  Svendborg

Flere detaljer

DKK 5.300,00

Skal du være med i forreste række når den stærke evidens for træning og fysisk aktivitet  skal implementeres indenfor det muskuloskeletale felt?

2 helt nyudviklede kurser i Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapis kurser sætter fokus på fysioterapeuters kompetencer til at anvende træning og fysisk aktivitet som evidensbaseret og individuelt tilpasset intervention til den enkelte patient eller borger, eller grupper af disse gennem 2delkurser.

Kursus 1 indeholder teori og evidens bag træning, fysisk aktivitet og øvelsesterapi som afsæt for praktiske færdigheder med særligt fokus på udvælgelse og design af øvelser og øvelsesprogrammer gennem teoretisk og evidensbaseret arbejde med volumen, frekvens, intensitet, samt pro- og regression og feedbackstrategier og -metoder. 

Kursus 2 bygger videre på kursus 1 og integrerer desuden teori og evidens bag effekt af fysisk aktivitet og træning på smerter, samt skades- og adaptationsmekanismer. Desuden inddrages motorisk kontrol og læring hos patienter med akutte, tilbagevendende og vedvarende smertetilstande og specifikke muskuloskeletale sygdomme og syndromer, samt kommunikation, motivation og rehabilitering.

På begge kurser danner teori, metoder og forskningsresultater  basis, men hovedmålet er dine færdigheder og kompetencer og integration i klinisk praksis. 

Det samlede kursus er en obligatorisk del af DSMFs Diplomuddannelse i Muskuloskeletal Fysioterapi med samlet omgang sv.t. 4 ECTS-point inklusive tidsforbrug til forberedelse, litteraturlæsning og opgaveløsninger.

Alle fysioterapeuter eller aktuelt fysioterapeutstuderende på minimum 3. semester kan deltage.

Kontakt os

Du kan sende os en mail ved at klikke på nedestående link

Telefon:27628884

Send os en e-mail