Afbudskriterier for kurser/møder arrangeret af Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi

 • Kursusafgift betales fuldt ud senest 8 uger før kursets start. Er beløbet ikke arrangøren i hænde til den fastsatte dato, bortfalder tilmeldingen og der indkaldes én fra ventelisten.
   
 • Ved afmelding i perioden 14 – 21 dage før kursets afvikling tilbageholdes 25 % af den fulde kursusafgift.
   
 • Ved afmelding i perioden 8 – 13 dage før kursets afvikling tilbageholdes 50 % af kursusafgiften.
   
 • Ved afbud inden for 1 uge før kursets afvikling eller udeblivelse, tilbageholdes den fulde kursusafgift.
   
 • Skyldes afbuddet alvorlig sygdom eller dødsfald i den nære familie, tilbagebetales kursusafgiften fratrukket depositum kr. 1000,-.
   
 • Hvis det er muligt for arrangøren at indkalde en ny kursist fra ventelisten, tilbage betales kursusafgift fratrukket depositum på kr. 1000,-.
   
 • Tilmeldingsgebyr/depositum går tabt ved afbud, der modtages efter betalingsfristens udløb.
   
 • Sygdom i forbindelse med afvikling af et kursus udløser ingen reduktion i kursets pris. Drejer det sig om 1-2 dage af et 5 dages kursus og er der plads på førstkommende kursus af samme art. Kan deltagelse her komme på tale mod betaling af kr. 500,-
   
 • Vi forbeholder os ret til at aflyse et kursus 14 dage før kursusstart i tilfælde af, at deltagerantal er under bestyrelses krav for min. deltager for min. afholdese af et kursus.