Salgs- og leveringsbetingelser

Generelle oplysninger

Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi

15 93 58 39

Ahlgade 51 1 tv

4300 Holbæk

muskuloskeletalfysioterapi@gmail.com

+45 61 30 28 32

Betaling

På www.muskuloskeletal-webshop.dk kan der betales med:

Dankort (gebyr se her)

 Der er forbundet et kortgebyr med brug af de forskellige betalingsmuligheder. Gebyret, for at benytte de respektive betalingskort og -måder, er oplyst i parentesen.

 Beløbet hæves først på dit kort, når du er endelig tilmeldt kurset. Der kan aldrig trækkes et større beløb end det, du har godkendt ved købet.

 Fortrydelsesret

Du har 14 dages fortrydelsesret, når du handler på www.muskuloskeletal-webshop.dk

 Du kan kan læse vores afbudskriterier under dette afsnit.                    

Persondatapolitik
For at du kan indgå aftale med os på www.muskuloskeletal-webshop.dk, har vi brug for følgende oplysninger:
Navn
Adresse
Telefonnummer
E-mail adresse
Evt. Medlemsnummer af Danske Fysioterapeuter

Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål, at kunne sende kursusmateriale/deltagerbeviser ud til dig.

Personoplysningerne registreres hos Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi og opbevares i fem år, hvorefter oplysningerne slettes efter ønske.

Når der indsamles personoplysninger via vores website, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om præcis, hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor.

Vores kursussekretær, Bogholder og webmaster for Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi har adgang til de oplysninger, der registreres om dig.

Den dataansvarlige på www.muskuloskeletal-webshop.dk er Rasmus Bach Jønsson rbj@muskuloskeletal.dk

Vi opbevarer ikke kundeoplysninger krypteret.

Vi transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret. 

Oplysninger afgivet til www.muskuloskeletal-webshop.dk videregives eller sælges på ingen måde til tredjemand, og vi registrerer ingen personfølsomme oplysninger.

Ved tilmelding til nyhedsbrev registrerer vi din e-mail adresse. E-mail adressen videregives ikke til andre.

Som registreret hos Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter Persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi via e-mail rbj@muskuloskeletal.dk

Klageadgang

Hvis du vil klage over dit køb, skal du rette henvendelse til DSMF på mail muskuloskeletalfysioterapi@gmail.dk. Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du indgive en klage til relevante nævn på området, såfremt betingelserne herfor er opfyldt.

Forbrugerklagenævnet www.kfst.dk Carl Jacobsens vej 35, 2500 Valby kfst@kfst.dk , tlf.: 4171 5000

Oplysning om klagemuligheder
En klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos os kan indgives til Konkurrence- og
Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk.

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særligt
relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her - https://webgate.ec.europa.eu/odr/
Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse rbj@muskuloskeletal.dk

Hvis du vil gå videre med din klage
Hvis du vil klage over en vare eller tjeneste købt hos os, kan du indgive en klage til:
Teleankenævnet
Axeltorv 6, 3. sal Th.
DK-1609 København V

Du kan klage til Teleankenævnet via www.forbrug.dk

Ved indgivelse af en klage skal du oplyse vores e-mail adresse rbj@muskuloskeletal.dk