preload spinner

Kurser i Mobilisering & manipulation

Mobilisering og manipulation

 

Til diagnostik og behandling af muskuloskeletale problematikker hører færdigheder til at kunne udføre mobiliserings – og manipulations teknikker med stor præcision og kvalitet justeret efter det aktuelle væv der arbejdes med samt patientens ressourcer. Ideen med dette kursus er at opøve de studerendes færdigheder i sådanne teknikker og desuden kunne ræsonnere sig til teknikkernes relevans i den samlede behandling.

Omfang

Kurset har et omfang svarende til 2 ECTS- point. Kurset strækker sig over 3 hele dage hvor de studerende skal være til stede. Derudover er der estimeret 25 timers forberedelse primært i form af litteraturlæsning og praksisøvning.

Målgruppe

Kurset henvender sig til fysioterapeuter, der ønsker at forbedre deres kompetencer til at kunne anvende mobiliserings- og manipulationsteknikker. En forudsætning er, at man har deltaget i Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapis 4 grundkurser /kvadrantkurser.

Indhold

- Behandlingsprincipper i forbindelse med specifik mobilisering og manipulation

- Grundlæggende mobiliserings- og manipulationsteknikker

- Teknikker med høj hastighed, minimal kraft og kort amplitude /High Velocity Thrust (HVT)

- Terapeutens udgangsstilling og lejring af patienten

- Multiple bevægekomponenter

- Supervision af lærte teknikker imod avanceret niveau