preload spinner

Kurser i Mobilisering & manipulation

Mobilisering og manipulation

Delkurset svarer til 2 ECTS point

På dette delkursus i Mobilisering og manipulation er et teknik-kursus, hvorfor delkurset primært er bygget op om praktisk gennemgang af teknikker og praksisøvning af disse under supervision

Mål

  • Målet er at den studerende skal opøve sine færdigheder i præcis mobilisering og manipulation og kunne implementere disse teknikker i den kliniske proces og herunder kunne:
  • Udføre tidligere lærte teknikker med større præcision, mindre kraft og mindre amplitude.
  • Udføre tidligere lærte teknikker med større rutine og sikkerhed i anvendelsen af multiple komponenter
  • Opnå et større udvalg af teknikker at arbejde med i egen praksis
  • Være mere sikker i at kunne opnå cavitation i et givet led