preload spinner

Diagnostik og behandling af BPPV - Benign Paroksysmal Positionel Vertigo

Dette kursus er målrettet mod viden og kompetencer til diagnostik og behandling typiske former af benign paroksysmal positionel vertigo (BPPV). 

Der er fokus på nyeste evidens og grundlæggende viden, systematisk diagnostik og behandling med simple funktionelle og manuelle metoder. 

Kurset vil overvejende være praktisk orienteret, men der vil blive lagt vægt på forståelsen  

af de fysiologiske mekanismer, som er årsagen til BPPV.

Dette kursus er målrettet mod viden og kompetencer til diagnostik og behandling typiske former af benign paroksysmal positionel vertigo (BPPV). 

Der er fokus på nyeste evidens og grundlæggende viden, systematisk diagnostik og behandling med simple funktionelle og manuelle metoder. 

Kurset vil overvejende være praktisk orienteret, men der vil blive lagt vægt på forståelsen  

af de fysiologiske mekanismer, som er årsagen til BPPV.

Mål 

Det overordnede mål er at deltagerne efter kurset skal kunne diagnosticere og behandle typiske former af benign paroksysmal positionel vertigo (BPPV). 

Det inkluderer bla. at deltagerne: 

Kan forklare de overordnede mekanismer for BPPV 

Kan udføre og tolke testsvar fra diagnostiske manøvrer (Dix Hallpike test og supine roll test) 

Kan udvælge og anvende korrekte behandlingsmanøvrer pba. af testsvar (Epley, Semont, Li, Kim. Yacovini-Hain) 

Deltagere 

Alle sundhedsprofessionelle samt studerende på fysioterapeutuddannelsen på minimum 6. semester

Underviser 

Kasper Søndergaard, fysioterapeut. MSc. Phd.stud, Rigshospitalet samt Herlev og Gentofte hospital

Evaluering 

Der udsendes elektronisk evaluering umiddelbart efter kurset

Arrangør

Dansk selskab for Neurologisk Fysioterapei, Dansk selskab for Sportsfysioterapi, Dansk selskab for Fysioterapi i Gerontologi og Geriatri samt Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi