preload spinner

Træning og Fysisk Aktivitet

Kursus 1 indeholder teori og evidens bag træning, fysisk aktivitet og øvelsesterapi som afsæt for praktiske færdigheder med særligt fokus på udvælgelse og design af øvelser og øvelsesprogrammer gennem teoretisk og evidensbaseret arbejde med volumen, frekvens, intensitet, samt pro- og regression og feedbackstrategier og -metoder. 

Kursus 2 bygger videre på kursus 1 og integrerer desuden teori og evidens bag effekt af fysisk aktivitet og træning på smerter, samt skades- og adaptationsmekanismer. Desuden inddrages motorisk kontrol og læring hos patienter med akutte, tilbagevendende og vedvarende smertetilstande og specifikke muskuloskeletale sygdomme og syndromer, samt kommunikation, motivation og rehabilitering.

På begge kurser danner teori, metoder og forskningsresultater  basis, men hovedmålet er dine færdigheder og kompetencer og integration i klinisk praksis. 

Det samlede kursus er en obligatorisk del af DSMFs Diplomuddannelse i Muskuloskeletal Fysioterapi med samlet omgang sv.t. 4 ECTS-point inklusive tidsforbrug til forberedelse, litteraturlæsning og opgaveløsninger.