preload spinner

Kurser i den Nedre Kvadrant

Nedre kvadrant del 1: Diagnostik og behandling af columna lumbalis, thoracolumbale overgang, pelvis og UE (tidligere Trin 1A)

Delkurset svarer til 4½ ECTS-point

I undervisningen indgår patientdemonstrationer, hvorved den kliniske proces og interaktionen med patienten belyses. Fokus lægges på en dynamisk undersøgelsessystematik med arbejdshypoteser, diagnosticering, valg af behandling og evaluering. I undervisningen vægtes praktiske og kvalitative elementer højere end de teoretiske og kvantitative. Anvendelse af egne erfaringer og færdigheder fremmes i form af forskellige opgaveløsninger, som indgår i kursus. Der vil desuden blive lagt vægt på arbejdsjournalskrivning.

 

Mål

Målet med delkurset er, at den studerende erhverver sig forudsætninger for anvendelse af Muskuloskeletal Fysioterapis basisstof og forståelse for betydningen af den kliniske beslutningsproces for herunder at kunne:

  • Vurdere anamnesen og planlægge de funktionelle og specifikke undersøgelser.
  • Vurdere den samlede undersøgelse samt patientens ressourcer og forståelsesramme for at kunne planlægge og vurdere behandlingen.
  • Anvende specifikke undersøgelse og behandlingsteknikker for columna, pelvis og ekstremiteterne bl.a. med gradinddeling af amplitude, kraft og hastighed.
  • Forstå rammerne for skriftlig kommunikation med tegn og forkortelser.

 

Nedre kvadrant del 2: Diagnostik og behandling af columna lumbalis, thoracolumbale overgang, pelvis og UE (tidligere Trin 2A)

Delkurset svarer til 4½ ECTS-point

Dette delkursus er en progression af delkurset ”Nedre kvadrant del 1”, hvor undervisningen igen er centreret omkring de studerendes cases fra egen praksis. Der bliver arbejdet med udvidet diagnostik og der arbejdes dybere ned i forskellige behandlingsteknikker med inddragelse af elementer fra flere forskellige mobiliseringskoncepter inddrages. Der indgår patientdemonstration. På delkurset lægges der vægt på at den studerende videreudvikler sine færdigheder i undersøgelse, palpation, differentialdiagnostik, bløddels- og mobiliseringsbehandling til forskellige vævsstrukturer, smertemekanismer og biomekaniske sammenhænge.

Mål

Målet med delkurset er, at den studerende udvikler sin evne til at anvende Muskuloskeletal Fysioterapis basisstof på en mere avanceret måde, både når det gælder den kliniske beslutningsproces og de manuelle færdigheder for herunder at kunne:

  • Klinisk vurderer specifik ledbevægelighed i columna lumbalis kvalitativt og kvantitativt og sætte den i relation til patientens symptomer
  • Planlægge og tilrettelægge behandling ud fra anamnese og undersøgelse og kunne progrediere denne i forhold til symptomernes karakter og patientens adfærd
  • Behandle med passive fysiologiske og accessoriske bevægelser i både columnas led og i ekstremitetsleddene.
  • Behandle bløddele med udspænding og myofascial release technique
  • Behandle neurogene strukturer.
  • Behandle med specifik træning i relation til forskellige patientkategorier