preload spinner

Kurser i den Øvre kvadrant

Øvre kvadrant del 1: Diagnostik og behandling af cervikal columna, svimmelhed, thorakal columna og skulderproblematikker

Delkurset svarer til 4½ ECTS-point

Undervisningen bygges op omkring de studerendes cases fra klinikken. Den kliniske proces og interaktionen med patienten er omdrejningspunktet. Der indgår patientdemonstration. Fokus lægges på undersøgelsessystematik, biomekanisk diagnostik, behandlingsmuligheder og betydningen af de kliniske beslutningsprocesser.

Mål

Målet med delkurset er, at den studerende erhverver sig forudsætninger for anvendelse af Manuel Fysioterapis basisstof og forståelse for betydningen af den kliniske beslutningsproces for herunder at kunne:

 • Vurdere anamnesen og planlægge de funktionelle og specifikke undersøgelse.
 • Vurdere den samlede undersøgelse samt patientens ressourcer og forståelsesramme for at kunne planlægge og vurdere behandlingen.
 • Anvende specifikke undersøgelse og behandlingsteknikker for columnas øvre dele og overekstremiteten

Indhold

 • Accessoriske undersøgelses- og behandlingsteknikker til columna.
 • Bevægeundersøgelse med overpres 
 • Bløddelsbehandling
 • Indikationer og kontraindikationer
 • Muskelfunktionsdiagnostik
 • Neurologisk og neurodynamisk undersøgelse af OE
 • Opstilling af hypoteser og prognoser
 • Passive fysiologiske undersøgelses- og behandlingsteknikker til OE´s led.
 • Patientdemonstration
 • Praksisøvning
 • Smerteteori.
 • Specifikke tests for øvre columna cervicalis
 • Specifikke øvelser
 • Tolkning af fund, symptomer og svar på undersøgelse og behandling

   

Øvre kvadrant del 2: Diagnose og behandling af cervikal columna, thorakal columna, Hovedpine, kæbeled og albue/hånd

Delkurset svarer til 4½ ECTS-point

Dette delkursus er en progression af delkurset ”Øvre kvadrant del 1”, hvor undervisningen igen er centreret omkring de studerendes cases fra egen praksis. Der bliver arbejdet med udvidet diagnostik og der bliver arbejdet dybere ned i forskellige behandlingsteknikker, og elementer fra flere forskellige mobiliseringskoncepter inddrages. Der indgår patientdemonstration. På delkurset lægges der vægt på at den studerende videreudvikler sine færdigheder i undersøgelse, palpation, differentialdiagnostik, bløddels- og mobiliseringsbehandling til forskellige vævsstrukturer, smertemekanismer og biomekaniske sammenhænge. Der arbejdes med praktisk afprøvning af undersøgelses- og behandlingsteknikker under vejledning.

Mål

Målet med delkurset er, at den studerende udvikler sin evne til at anvende Muskuloskeletal Fysioterapis basisstof på en mere avanceret måde, både når det gælder den kliniske beslutningsproces og de manuelle færdigheder for herunder at kunne:

 • Fokus er pateintcentreret, kognitivt og narrativt perspektiv hvori den relationelle og kommunikative del vægtes højt. Dette med henblik på at skabe en god terapeut og patient alliance for at opnå en bedre forståelse for pateintens livsverden og præferencer.
 • Klinisk vurderer specifik ledbevægelighed i columna cervicalis og thoracalis kvalitativt og kvantitativt og sætte den i relation til patientens symptomer
 • Planlægge og tilrettelægge behandling ud fra anamnese og undersøgelse og kunne progrediere denne i forhold til symptomernes karakter og patientens adfærd
 • Behandle med passive fysiologiske og accessoriske bevægelser i både columnas led og i ekstremitetsleddene.
 • Behandle neurogene strukturer
 • Behandle med specifik træning i relation til forskellige patientkategorier