preload spinner

Kurser i den Øvre kvadrant

Øvre kvadrant del 1: Diagnostik og behandling af columna cervikalis, thoracalis og skulder

Kurset er et ud af fire kurser: Nedre kvadrant del 1 og 2 samt Øvre kvadrant del 1 og 2, der tilsammen udgør Grundforløbet i Diplomuddannelsen i Muskuloskeletal fysioterapi.  

Den studerende tilegner sig avanceret teoretisk viden, kliniske færdigheder og kompetencer til at håndtere neuro-muskuloskeletale tilstande ud fra et personcentreret perspektiv og med en biopsykosociale tilgang. Den studerende tilegner sig evnen til at udrede og intervenere evidensbaseret ud fra det muskuloskeletale idegrundlag, og den studerende tilegner sig kompetencer til at kunne udføre en diagnostisk triagering, undersøge funktionsbegrænsninger på krops- aktivitets- og deltagelsesniveau samt afdække individets kognitive, emotionelle samt kropslige ressourcer. Dette indbefatter, at den studerende opnår kompetencer til at undersøge og intervenere på bevægekvalitet- og kvantitet, led-, muskel-og nervefunktion samt psykosociale og adfærdsmæssige aspekter af begrænsninger og smerte. Den studerende op kompetencer til at vurdere prognostiske faktorer samt identificere behov for tværfaglige samarbejder.

Omfang

Kurset har et omfang på svarende til 4,5 ECTS-point og strækker sig over 5 dage fordelt på 3 og 2 dage med en pause imellem. De 5 dage rummer i alt 43 lektioner, hvor den studerende skal være til stede. Dertil kommer estimeret 80 timer til E-learning- aktiviteter, litteraturlæsning, journalskrivning og anden form for opgaveløsning.

Målgruppe

Kurset henvender sig til fysioterapeuter i alle sektorer, der ønsker at øge deres kompetencer inden for det muskuloskeletale område af fysioterapien. Desuden kan fysioterapeutstuderende, der har bestået 6. semester deltage på kurset.   

Indhold

- Viden om smerter, strukturer og differentialdiagnostiske overvejelser i hhv. nakke, skulder, og thorakalcolumna. Herunder anamnestiske fund, undersøgelses- og behandlingsteknikker

- Funktionsundersøgelser af nakke, skulder og thorakalcolumna

- Accessoriske og fysiologiske undersøgelse og behandlings behandlingsteknikker til skulder, columna thoracalis og cervicalis

- Viden om svimmelhed – undersøgelse og behandling af de mest almindelige typer

- Cervikal sikkerhed – herunder viden, teori og praksis omkring cervikale arterielle og/eller ligamentøse dysfunktioner (CAD)

- Indikationer og kontraindikationer for undersøgelse og behandling

- Skulder – Herunder viden om smerter, teori om syndromer og røde flag

- Undersøgelse og behandling af skulder – herunder manuel behandling og træning

- Muskelfunktion og træning af nakke og skulder

- Neurologisk screening af kranienerver, 1. og 2. neuron

- Neurodynamisk undersøgelse af OE

- Opstilling af hypoteser og valg af teknik i relation til smerter, håndtering, diagnoser, vedligeholdende faktorer samt prognoser

Øvre kvadrant del 2: Diagnostik og behandling af columna cervikalis, thoracalis, albue og hånd

Kurset er et ud af fire kurser: Nedre kvadrant del 1 og 2 samt Øvre kvadrant del 1 og 2, der tilsammen udgør Grundforløbet i Diplomuddannelsen i Muskuloskeletal fysioterapi.  

Ideen med kurserne er, at den studerende tilegner sig avanceret teoretisk viden, kliniske færdigheder og kompetencer til at håndtere neuro-muskuloskeletale tilstande ud fra et personcentreret perspektiv og med en biopsykosociale tilgang. Den studerende tilegner sig evnen til at udrede og intervenere evidensbaseret ud fra det muskuloskeletale idegrundlag, og den studerende tilegner sig kompetencer til at kunne udføre en diagnostisk triagering, undersøge funktionsbegrænsninger på krops- aktivitets- og deltagelsesniveau samt afdække individets kognitive, emotionelle samt kropslige ressourcer. Dette indbefatter, at den studerende opnår kompetencer til at undersøge og intervenere på bevægekvalitet- og kvantitet, led-, muskel-og nervefunktion samt psykosociale og adfærdsmæssige aspekter af begrænsninger og smerte. Den studerende op kompetencer til at vurdere prognostiske faktorer samt identificere behov for tværfaglige samarbejder.

Omfang

Kurset har et omfang på svarende til 4,5 ECTS-point og strækker sig over 5 dage fordelt på 3 og 2 dage med en pause imellem. De 5 dage rummer i alt 43 lektioner, hvor den studerende skal være til stede. Dertil kommer estimeret 80 timer til E-learning- aktiviteter, litteraturlæsning, journalskrivning og anden form for opgaveløsning.

Målgruppe

Kurset henvender sig til fysioterapeuter i alle sektorer, der ønsker at øge deres kompetencer inden for det muskuloskeletale område af fysioterapien. En forudsætning er at den studerende også har deltaget på Øvre Kvadrant 1 

Indhold

Viden om smertemekanismer, strukturer og differentialdiagnostiske overvejelser i hhv. nakke, thorakalcolumna og albue/hånd. Herunder anamnestiske fund, undersøgelses- og behandlingsteknikker.

- Cervikale smerter og syndromer – herunder bl.a. degenerative forandringer, whiplash, mild traumatisk hjerneskade(commotio) og hovedpine

- Thorakale smerter og syndromer – herunder bl.a. degenerative forandringer, TOS og T4

- Smerter i albue og hånd – herunder teoretisk viden om syndromer

- Undersøgelse og behandling af albue og hånd

- Smerter i kæbeled – herunder teoretisk viden om smerter, bevægelse og syndromer

- Undersøgelse og behandling af kæbeled

- Rationaler bag de enkelte behandlingsformer (teknik, område, struktur, progression)

- Smerteteori, smertemekanismer, smertebehandling indenfor de relevante regioner

- Specifik undersøgelse af passive accessoriske og fysiologiske bevægelser i columna thoracalis og cervicalis