preload spinner

Kurser i Klinisk Supervision

Klinisk supervision kursus i Diplomuddannelsen i Muskuloskeletal Fysioterapi

Kurset i klinisk supervision svarer til 9 ECTS-point

Klinisk supervisionskurset danner baggrunden for i praksis at udvikle de nødvendige kompetencer for at kunne praktiserer som Manuel Fysioterapeut.

Kurset i Klinisk supervisions omfatter udredning og behandling af patienter med forskellige lidelser i bevægeapparatet. Patienterne rekrutteres fra nærliggende praksissteder. Den studerende ledes via klinisk supervision gennem den kliniske ræsonneringsproces forskellige faser.

Målet for kurset i klinisk supervision er at lede den studerende i retning af en patientcentreret praksis. Ved hjælp af avanceret klinisk ræsonnering med alle dens aspekter og gennem kritisk refleksion under og efter den kliniske møde med patienten, skal den studerende kunne træffe beslutninger om interventioner, der fører til den bedste behandling for den enkelte patient. 

Målet er også at videreudvikle den studerendes evne til at vurdere og integrerer forskningsresultater med henblik på effektivitet i og risiko ved behandling. Endeligt er målet er at stimulere de studerendes faglige og personlige udvikling som Manuel Fysioterapeut set i lyset af livslang læring.

Kurset klinisk supervision består af 3 delkurser (hver på 3 dage)