preload spinner

Kurser i Differentialdiagnostik

Differentialdiagnostik kursus i Diplomuddannelsen i Muskuloskeletal Fysioterapi

Kurset Differentialdiagnostik udvikler de studerendes forståelse for hvordan sygdomme, der ikke har sin oprindelse i bevægeapparatet, kan manifestere sig der og give symptomer. Hermed kvalificeres den studerendes evne til at differentialdiagnostisere.

Kurset i Differentialdiagnostik omfatter differentialdiagnostik i forhold til medicinske sygdomme, reumatologi, neurologi, ortopædi. Desuden introduceres til billeddiagnostik.

Målet med kurset i Differentialdiagnostik er at den studerende erhverver sig udvidet viden om medicinsk behandling af muskelskelsygdomme. Målet er desuden at den studerende tilegner en dyberegående viden om, hvordan forskellige sygdomme kan manifesterede sig i bevægeapparatet og de symptomkomplekser sygdommene kan afstedkomme, således at den studerende kan vurdere, hvornår patienten skal konsultere en anden sundhedsprofessionel. 

Formålet er også at erhverve robust viden om, hvordan medicin og kirurgi kan påvirke neuromuskulære dysfunktioner. Desuden er målet at give de studerende en introduktion til fortolkningen af de forskellige billeddiagnostiske muligheder.

Kurset Differentialdiagnostik består af 5 delkurser (det første på 2 dage og de øvrige på 1 dag)

  • Differentialdiagnostik og medicinske sygdomme
  • Differentialdiagnostik og reumatologi
  • Differentialdiagnostik og neurologi
  • Differentialdiagnostik og spinalkirurgi
  • Differentialdiagnostik og billeddiagnostisk