preload spinner

Kurser i Neurodynamik og smerter

Neurodynamik og smerte del 1

Delkurset svarer til 2 ECTS point

På dette delkursus i Neurodynamik og smerte fokuseres på perifere smertemekanismer, neurodynamik, neurofysiologi samt undersøgelse, diagnosticering og behandling af perifere smertestilstande.

Undervisningen bygges op omkring teoretiske indlæg såvel som øvning i praksis og cases

Mål

Målet med delkurset er at den studerende udvikler kompetencer til at kunne undersøge og behandle patienter med perifer neurogene smerter ved anvendelse af neurodynamiske principper. Målet er desuden at den studerende skal kunne inddrage viden og fund i forbindelse med neurodynamiske dysfunktioner i den samlede kliniske beslutningsproces og herunder kunne:

Vurdere anamnesen og herudfra planlægger de funktionelle og de mere specifikke undersøgelser med fokus på dysfunktioner af nervesystemet med fokus på perifer neurogene smertemekanismer

  • Vurdere den samlede undersøgelse samt patientens ressourcer og herudfra kunne vurdere prognose og planlægge behandlingen
  • Anvende specifikke neurodynamiske undersøgelses- og behandlingsteknikker i kombination med andre behandlingsformer
 

Neurodynamik og smerte del 2

Delkurset svarer til 2 ECTS point

På dette delkursus i Neurodynamik og smerte 2 fokuseres på centrale smertemekanismer med tilhørende, neurofysiologi samt undersøgelse, diagnosticering og behandling af kroniske smertestilstande.

Undervisningen bygges op omkring teoretiske indlæg såvel som øvning i praksis og cases.

Mål

Målet med delkurset er at den studerende udvikler kompetencer til at kunne undersøge og behandle patienter med kroniske (centrale sensitiverede) smerter ud fra en omfattende forståelse for, hvordan både fysiologiske processer og patientens oplevelser og adfærd herunder stress påvirker udviklingen af koniske smerter. Den studerende skal kunne inddrage dette i den samledes kliniske beslutningsproces og her under kunne:

  • Identificere fear avoidance belief adfærd, kinesiofobi og gule flag i forhold til den kroniske smerte og inddrage disse elementer i den samlede kliniske beslutningstagning
  • Anvende kognitiv tilgang i behandlinger med pacing, graded exposure, graded activity
  • Vurdere anamnesen og herudfra planlægger de funktionelle og de mere specifikke undersøgelser med fokus på udredning af patienten med central sensitiverede smerter
  • Vurdere den samlede undersøgelse herunder patientens ressource
  • Planlægge og udføre relevant behandling til patienten med central sensitiverede smerter samt vurdere behandlingseffekt og prognosen