Kurser i Mobilisering & manipulation

Der er 2 varer.
Kurser i Mobilisering & manipulation

Mobilisering og manipulation del 1

Delkurset svarer til 2 ECTS point

På dette delkursus i Mobilisering og manipulation er et teknik-kursus, hvorfor delkurset primært er bygget op om praktisk gennemgang af teknikker og praksisøvning af disse under supervision

Mål

Målet er at den studerende skal opøve sine færdigheder i præcis mobilisering og manipulation og kunne implementere disse teknikker i den kliniske proces og herunder kunne:

 • Forholde sig til mobiliseringsteknikkernes plads i helhedsbehandlingen
 • Vurdere specifik ledbevægelighed i columna og ekstremiteter såvel kvalitativt som kvantitativt
 • Udføre specifik mobilisering på columnas og ekstremiteternes led
 • Udføre præcise, sikre HVT-teknikker på columnas og ekstremiteternes Indhold
   

 

Mobilisering og manipulation del 2

Delkurset svarer til 2 ECTS point

På dette delkursus i Mobilisering og manipulation er et teknik-kursus, hvorfor delkurset primært er bygget op om praktisk gennemgang af teknikker og praksisøvning af disse under supervision

Mål

 • Målet er at den studerende skal opøve sine færdigheder i præcis mobilisering og manipulation og kunne implementere disse teknikker i den kliniske proces og herunder kunne:
 • Udføre tidligere lærte teknikker (primært fra Mobilisering og manipulation del 1) med større præcision, mindre kraft og mindre amplitude.
 • Udføre tidligere lærte teknikker med større rutine og sikkerhed i anvendelsen af multiple komponenter
 • Opnå et større udvalg af teknikker at arbejde med i egen praksis
 • Være mere sikker i at kunne opnå cavitation i et givet led
   

Kontakt os

Du kan sende os en mail ved at klikke på nedestående link

Telefon:27628884

Send os en e-mail